Vítejte na Felix Felicis, online RPG hře z prostředí Harryho Pottera, která začínala v 70. letech a od té doby se na ní dějí věci...

Registrace předškoláků: ANO


Registrace profesorů:
ANO

Archiv novinek

Partneři

Pravidla hry

Obecná pravidla

[1] Na fóru obecně platí pravidla slušného chování. Ve všech sekcích fóra je zakázán spam, přehnané vulgarismy, vyvolávání flamu, napadání a urážky jiných hráčů. Nepatřičně erotické, rasistické a násilné materiály jsou bez upozornění mazány, stejně jako účet, ze kterého byly odeslány.

[2] Je povolen pouze jeden účet („account“) na hráče. Výjimku lze samozřejmě udělit dlouhodobě hrajícím hráčům po domluvě s admin teamem. Nepovolené další účty budou po upozornění mazány. 

[3] Do avataru a signatury (podpisu) je povoleno vkládat si cokoliv, preferované a vítané jsou ovšem věci týkající se hry a vaší postavy. Do signatury si nezapomeňte vložit odkaz na kartu postavy. Platí pravidlo tzv. „faceclaimu“ – používá-li určitý hráč pro znázornění své postavy určitého herce, zpěváka, modelku apod., vyberte si pro reprezentaci své postavy jinou osobnost.

[4] V případě, že budete na delší období pryč a nebudete moci ve hře odepisovat, oznamte to svým spoluhráčům buď prostřednictvím sekce „Omluvenky“, a nebo vložením krátké poznámky o době své nepřítomnosti do podpisu. Pokud se rozhodnete ze hry odejít natrvalo, oznamte to prosím stejným způsobem. Účty neaktivní více jak 3 měsíce bez omluvy se můžou stát obětí pravidelných čistek.

Herní pravidla

[1] Před hrou si nezapomeňte pečlivě pročíst veškeré informace obsažené na tomto webu. Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se v chatu. Starší hráči vám s hraním samozřejmě ochotně poradí, nicméně i jejich trpělivost má své meze.

[2] Vypravěč je nejvyšší herní autoritou a jeho herní rozhodnutí je absolutní.

[3] Za svou postavu se snažte hrát realisticky, především úměrně k jejímu věku a schopnostem. Je přísně zakázán tzv. „godmodding“ – chování postavy, jakoby byla neomylná a nezranitelná (postava odolává všem útokům apod.), a hraní za ostatní hráče („Strčí do Kláry a ta spadne“). Jediné postavy, se kterými může hráč nakládat, jsou tzv. „veřejné NPC“ (postavy, které nemají reálného „majitele“) – například hostinský, ošetřovatelka a podobně, kteří jsou vždy popsáni v úvodním příspěvku určité lokace. I v tomto případě ale platí určitá omezení – může se s nimi nakládat pouze velice okrajově, např. ve svém příspěvku zmínit, že vám hostinský donesl pití; rozvíjet s nimi příběhové linky či netradiční chování může pouze Vypravěč.

[4] Pamatujte na „zákon křišťálové stěny“ – Vy jakožto hráč samozřejmě víte, co se kde děje, ale pokud u toho vaše postava není (nebo jí o tom v RPG někdo neřekl), je nutné přistupovat k některým informacím jako k nedostupným.  

[5] Zbytečně nezdržujte hru. Pokud víte, že v určitém herním období nebudete mít čas pravidelně odepisovat, nezačínejte hrát nebo se svou postavou včas odejděte. To stejné platí pro nahlašování se do výukových hodin.

[6] V současnosti hra není věkově omezena. Můžou se v ní ale vyskytnout i témata nevhodná pro děti a mladistvé; v takovém případě je příspěvek skryt do „spoileru“ a musí být manuálně rozkliknut. Zobrazením příspěvku ve spoileru souhlasí hráč s tím, že je mu více než 15 let, a přebírá na sebe plnou zodpovědnost v případě, že by příspěvek jakýmkoliv způsobem ohrozil jeho mravní výchovu. Vedení hry na sebe nebere žádnou zodpovědnost za obsah příspěvků jednotlivých hráčů. Příspěvky překračující mez dobrých mravů jsou bez upozornění mazány.

[7] Pokud chcete opustit školu dříve, než po ukončení sedmého ročníku, je třeba informovat o vašem záměru admin team.

[8] V případě jakýchkoliv dotazů či problémů se neváhejte ozvat do tématu „Školní rada“.