Nábor do famfrpálových týmů

Milí studenti,

Dovolujeme si všechny první až třetí ročníky upozornit na letošní nábor do juniorských famfrpálových týmů, který se uskuteční dopoledne 25. 2. (17.-23. 12. 2012) na školním famfrpálovém hřišti. Začátek je stanoven na sedmou hodinu ranní a očekáváme, že se všichni zájemci dostaví včas. Letošní juniorské týmy jsou rozděleny do dvojice Nebelvír/Havraspár a Mrzimor/Zmijozel. Pozice v týmu bude jednotlivým zájemcům rozdělena dle jejich volby a schopností. Členové juniorských týmů budou od třetího ročníku a výše v případě zájmu zařazeni do kolejních famfrpálových týmů.

Zájemci o nábor nechť se prosím hlásí soví poštou slečně Marjorie A. Appleby, která bude mít letošní výběr na starost.

 

Vánoční ples

Vážení studenti,

jménem školy si Vás dovolujeme pozvat na každoroční školní ples, který se uskuteční 21. 12., v den zimního slunovratu (reálné datum 14.-18. 11. 2012). Ples začíná během večerních hodin ve Velké síni a srdečně zváni jsou všichni zaměstnanci školy i studenti každého ročníku. Večerka pro studenty prvních ročníků je stanovena na desátou hodinu.

K tanci a poslechu zahraje irská tradiční kapela Moira a její Hejkalové.

Těšíme se na hojnou účast,

Vedení školy. 

Prasinky

Vážení studenti,

rádi bychom Vám připomněli rychle se blížící období výletů do kouzelnické vesničky Prasinky (7. 11. 2012 – začátek jara), která se nachází kousek od pozemků školy. Pokud jste tak již neučinili, nezapomeňte prosím svým kolejním ředitelům odevzdat rodiči nebo zákonnými zástupci podepsané povolenky. Zároveň upozorňujeme studenty, že  používání výrobků zakoupených v Taškářových taškařicích je v prostorách školy přísně zakázáno!

S přáním příjemných zážitků

Vedení školy.

Odjezd do Bradavic a zařazovací slavnost

Upozorňujeme budoucí i stávající studenty bradavické školy čar a kouzel na odjezd bradavického expresu 1. září (reálné datum 26. 9.-2.10. 2012) z nástupiště 9 a 3/4 z nádraží King’s Cross, Londýn. Vlak bude na nádraží přistaven v 11 hodin greenwichského času.

Zařazovací slavnost proběhne v podvečer téhož dne (3. 10. 2012 ve večerních hodinách) ve Velké síni bradavického hradu.

Zařazeni budou pouze předškoláci s přijatou kartou, hůlkou a alespoň jedním herním příspěvkem. Zařazování probíhá automaticky a není nutná přítomnost postavy; pokud se však chce jakýkoliv hráč zúčastnit zařazování přímo (tzn. zahrát si nasazování moudrého klobouku,…), prosíme, aby 3. 10. 2012 v 17:00 svou přítomnost ohlásil na chatu vlevo na fóru a bude zařazen přednostně.

Jako každý rok čeká i letos po zařazování na všechny studenty velkolepá hostina.

S přáním příjemného nového školního roku

Vedení školy.