Vítejte na Felix Felicis, online RPG hře z prostředí Harryho Pottera, která začínala v 70. letech a od té doby se na ní dějí věci...

Registrace předškoláků: ANO


Registrace profesorů:
ANO

Archiv novinek

Partneři

Vyučování a předměty

Pasivní výuka

Výuka v současné době probíhá především pasivně, paralelně se hrou, ovšem aktivně se nehraje. Postavy se tak učí nová kouzla i bez toho, aby musely odehrávat výuku v hodinách, díky čemuž mají více prostoru provádět i zajímavější věci různě po hradě.

Po absolvování školního roku si každý student může zapsat:

4 kouzla z osnov pro daný ročník každého povinného předmětu, to jest čtyři z kouzelných formulí, čtyři z obrany proti černé magii a čtyři z přeměňování; tato kouzla si postava osvojuje na první úrovni a s jejich poměrem nelze nijak hýbat
2 naučené lektvary z osnov pro daný ročník
1 bod k létání nebo k lektvarům
1 kouzlo navíc v tom oboru, na který je postava talentovaná, a to za každý talentový bod

V zájmu plynulosti je možné si polovinu odměn (2 kouzla z každého předmětu, 1 lektvar a nahoru zaokrouhlený bod ke schopnostem) vybrat už o vánočních prázdninách, v každém případě je vhodné evidovat si nově osvojené dovednosti v příspěvku pod kartou.

 Aktivní výuka

I nadále bude část výuky probíhat formou RPG hodin, které vyhlašují učitelé v sekci „Učebny a školní akce“. Každá hodina má omezenou kapacitu, proto (není-li v popisu hodiny uvedeno jinak) je potřeba se předem nahlásit prostřednictvím soukromé zprávy (PM) nebo chatu vyučujícímu.

Tyto hodiny jsou zcela nepovinné – slouží primárně pro zábavu a dokreslení atmosféry školy, ale aktivní účastníci si z nich rovněž mohou kromě krásných vzpomínek odnést další body, možnost navýšit si kouzla nad první úroveň nebo nejrůznější magické suvenýry.

Pokud víte, že nebudete mít dostatek času na pravidelné odepisování, nenahlašujte se do hodin; zbytečně budete zdržovat hru spoluhráčům a vystavíte svého zvířecího společníka riziku sežrání.

Předměty

Předměty se dělí podle své důležitosti.

Povinné předměty, bez jejichž absolvování není možné studium v Bradavicích úspěšně zakončit. Hodiny těchto předmětů navštěvují studenti drtivou většinu svého studia a většina se jim věnuje i po zkouškách NKÚ. Patří sem kouzelné formule, lektvary, obrana proti černé magii a přeměňování. Do jisté míry mezi ně řadíme i létání, které se však povinně vyučuje pouze v prvním ročníku, a přemisťování v ročníku pátém.

Volitelné předměty jsou pak ty, které si postava vybírá v rámci své specializace. Většinou se tak děje až ve vyšších ročnících, ale nejsou výjimkou ani studenti, kteří už v pátém ročníku navštěvují všechny a dokonce z nich i skládají zkoušky. Sem řadíme astronomii, bylinkářství, dějiny čar a kouzel, matemagii, péči o kouzelné tvory,  starověké runy, studium mudlů a věštění.

Speciální kategorií pak jsou zájmové předměty, kam řadíme například účast ve školním sboru, lekce zvěromagie nebo kurzy přežívání v divočině. Tyto předměty nemají pevnou výuku, chodí na ně jenom zlomek zájemců a jejich výuka je většinou individuální, nebodovaná a nelze z nich skládat zkoušky.