Vítejte na Felix Felicis, online RPG hře z prostředí Harryho Pottera, která začínala v 70. letech a od té doby se na ní dějí věci...

Registrace předškoláků: ANO


Registrace profesorů:
ANO

Archiv novinek

Partneři

Prefekti, primusové a kapitáni

Prefekti

Celkový počet prefektů na jednu kolej je variabilní, v rozsahu 1-4 studenti dle uvážení kolejního ředitele. Prefekti jsou primárně voleni z pátého ročníku (max. 2), v šestém ročníku jim jejich post zůstává a v sedmém zaniká s ohledem na závěrečné zkoušky a volbu primusů. Pozici prefekta by měl zastávat student reprezentující svoji kolej a chovající se v souladu se školním řádem, v opačném případě je mu při porušení povinností prefekta nebo školního řádu odznak odebrán. Stejně tak mu může být odznak odebrán v případě, že je jeho hráč (ne postava) dlouhodobě neaktivní a opakovaně nereaguje na výzvy vedení. Volba prefektů by se neměla odvíjet od počtu napsaných postů, ale od toho, zda se postava povahově na takový post hodí.

Prefekti mají za povinnost pomáhat primusům udržovat pořádek na školních pozemcích a při školních akcích, jsou zodpovědní za odvádění prvních ročníků do jejich nových kolejních místností, a měli by být k dispozici mladším studentům k zodpovídání otázek ohledně chodu školy atd. Také je jim k dispozici prefektská koupelna.

Primusové

Primusové jsou voleni kolejními řediteli ze stávajících prefektů v sedmém ročníku vždy ve dvojici, ideálně chlapec – dívka (pokud nikdo vhodný není, může nastat situace, kdy budou oba primusové stejného pohlaví). Při dlouhodobé neaktivitě hráče, neplnění svých povinností nebo porušování školního řádu mohou být stejně jako prefekti o odznak připraveni.

Primusové mají za povinnost vybírat povolenky při výletech do Prasinek, dohlížejí na prefekty, na pořádek na školních pozemcích a dodržování školního řádu. Mohou udílet školní tresty a navrhovat strhnutí bodů.

Kapitáni famfrpálových týmů

Kapitáni jsou voleni z aktivních členů famfrpálových týmů RPG týmem s přihlédnutím k návrhu stávajícího kapitána (herně ošetřeno nutnou konzultací s profesorem létání). Mají za povinnost nahlašovat sestavu týmu na zápasy do určeného data, jinak by jejich tým mohl být diskvalifikován. Mohou pro svůj tým plánovat cvičné zápasy s ostatními týmy (jeden za rok, odměnou je +1 k létání), mohou po dohodě s hráči měnit sestavu týmu (při náboru ji určuje profesor létání) a mají právo se dobrovolně vzdát svého odznaku ve prospěch jiného člena týmu kdykoliv během svého funkčního období (předloží svůj návrh RPG týmu). Při dlouhodobé neaktivitě hráče, neplnění svých povinností nebo porušování školního řádu mohou být stejně jako prefekti a primusové o odznak připraveni.

Postavy opakující sedmý ročník jsou zbaveny možnosti zastávat jakoukoliv důležitou funkci ve hře a ve famfrpálovém týmu mohou zastávat pouze pozici náhradníka. Mají se prostě a jednoduše věnovat učení a nerozptylovat se.