Nové fórum a změny ve hře

Vážení hráči, milí kolemjdoucí!

Ve hře proběhlo pár změn, jak drobných, co se reálií týče, tak zásadních, co se týče uživatelského prostoru. Naše staré fórum, ač se to tak na první pohled nemuselo zdát, se nám začalo kvůli zastaralé aktualizaci rozpadat pod rukama, a protože technická podpora od vydavatele na tuto verzi už dávno skončila, byli jsme nuceni přesunout své působení na fórum zcela nové. Staré fórum bude pro své uživatele stále přístupné na stejné adrese jako doposud, bude na něj ale znemožněna registrace, a jeho funkce bude tedy pouze archivní.

Nové fórum přichází nejen s čistým štítem, ale také s novými funkcemi a nutnými změnami ve fungování těch starých. Stále máme k dispozici virtuální kostky, jejich užití se však liší od toho starého, změnou prošly i některé možnosti grafické úpravy textu. Veškeré informace o nových funkcích a jejich užívání naleznete na fóru v příslušné sekci reálií.

S reáliemi souvisí další novinka, která se týká veškerých herních textů a článků, ať už jde o samotné příspěvky, pravidla, informace o registraci postavy nebo o rozšiřující a doplňující texty. Ty se nově nacházejí přímo na fóru a jsou přístupné pouze po přihlášení vlevo v navigačním panelu. Návštěvníkům je na fóru viditelná pouze informační sekce, která je provede registrací na fórum a poskytne ty nejzákladnější informace o hře. S migrací reálií z webu na fórum se také mění funkce našeho webu, který se stává informačním kanálem ohledně novinek ve hře a případných změn. Prošel nutnou grafickou úpravou, která ho činí přehlednějším a lépe vyhovuje jeho novému záměru.

Novinkou, která už je trochu staršího data, ale oficiálně na ni nebylo upozorněno, je také zřízení chatu na Discordu, který nahrazuje náš starý chat ve sloupku fóra. Odkaz na náš Discord kanál naleznete v levém sloupku, a protože je jedním z nejčastějších dotazů „Probíhá hra na discordu?“, předem upozorňujeme, že u nás slouží pouze pro komunikaci mezi hráči.

Zároveň stávající hráče upozorňujeme, že v herním čase proběhl skok o jeden celý herní rok, abychom vyrovnali ztrátu z nekonečného prosince roku 1986. Nyní se tedy nacházíme v červenci 1988.

Začátek po takové změně pro nás jistě bude chaotický, ale pevně věříme, že se nám na novém písečku bude hrát stejně dobře jako na tom starém.

 Adresa nového herního fóra:

>> felixfelicis.cz/hra <<

tým Felix Felicis!

Nábor do famfrpálových týmů

Dovolujeme si všechny studenty upozornit na letošní nábor do famfrpálových kolejních týmů, který se uskuteční odpoledne 13. 10. 1974 (14.-20.  4. 2014) na školním famfrpálovém hřišti.  Začátek je stanoven na jednu hodinu odpolední a očekáváme, že se všichni zájemci dostaví včas. Podmínkou pro přijetí do školního týmu je alespoň jedna absolvovaná hodina létání (hodina pro začátečníky je vypsána v dopoledních hodinách).

Zájemci o nábor nechť se prosím hlásí soví poštou profesoru Erasmu Andersenovi, který bude mít letošní výběr na starost. O své místo v týmu si můžete psát také v případě, že se nemůžete dostavit na RPG nábor; do své zprávy uveďte také preferovanou pozici v týmu + jednu náhradní pozici (a to včetně pozic již zabraných pro případ, že by se daná pozice před náborem uvolnila). Přednost ve výběru budou mít samozřejmě ti, kteří se na nábor osobně dostaví.

!Pozor! Vyzýváme současné členy týmů, aby sovou profesoru Andersenovi potvrdili svůj zájem být i nadále součástí týmu a případně oznámili zájem o změnu pozice. Hráči, kteří do začátku náboru svůj zájem neprojeví, budou z týmu vyloučeni.

Nebude-li již v týmu po náboru žádné volné místo, budou zájemci zapsáni jako náhradníci, pokud se na zápas v průběhu roku nebude moct některý z členů týmu dostavit. Pokud se místo v týmu uvolní, bude náhradníkovi automaticky přiděleno.

Stávající členové famfrpálových týmů jsou srdečně zváni seznámit se s nováčky a účastnit se prvního famfrpálového tréninku tohoto roku.

Volné pozice v kolejních týmech jsou v současnosti následující:

Nebelvír – Střelec, Chytač
Mrzimor – Střelec, Odražeč, Brankář
Havraspár – Střelec, Odražeč, Brankář
Zmijozel – Střelec, Odražeč, Chytač

Zařazovací slavnost

Zařazovací slavnost proběhne v podvečer tohoto herního dne (2. 4. 2014 ve večerních hodinách) ve Velké síni bradavického hradu.

Zařazeni budou pouze předškoláci s přijatou kartouhůlkou* a alespoň jedním herním příspěvkem. Zařazování probíhá automaticky a není nutná přítomnost postavy; pokud se však chce jakýkoliv hráč zúčastnit zařazování přímo (tzn. zahrát si nasazování moudrého klobouku,…), prosíme, aby 2. 4. 2014 v 17:00 svou přítomnost ohlásil na chatu vlevo na fóru a bude zařazen přednostně. Zařazování samotné začne v 17:30.

Jako každý rok čeká i letos po zařazování na všechny studenty velkolepá hostina.

S přáním příjemného nového školního roku

Vedení školy.

* postavy studentů bez hůlky, které byly přijaté po odjezdu vlaku budou rovněž zařazeny, pokud budou mít alespoň jeden herní příspěvek; hůlka jim bude poslána dodatečně po zařazení

Máte rádi výzvy?

Vážení hráči,

Jak jste si již mohli povšimnout, v kolejních prostorách nedávno přibyla „nástěnka kolejního ředitele“. Krom pozvánek na různé kolejní akce a tréninky famfrpálových týmů tam jednou za čas najdete také herní „výzvu“.

O co jde? Jde o RPG úkol pro celou kolej, za jehož splnění budou studenti odměněni body. Výzvy zadává a jejich plnění hlídá kolejní ředitel. Jedná se čistě o herní podněty; může jít jak o něco triviálního. jako najít v knihovně zmínku o oblíbené barvě Godrika Nebelvíra. tak až po nastrčení hafoně do kabinetu profesorky McKayové.  Na plnění výzvy by měla spolupracovat celá kolej; ovšem pozor, nikdo z ostatních kolejí by se o ní neměl dozvědět!

Přejeme úspěšné lovení bodů!

Poznámka pro všechny Havraspárské: Profesor Wells byl upozorněn, že „najít Rowenin diadém“ není vhodná kolejní výzva.